PROJEKTY UE

Projekt dofinansowany z Programu Re_Open UK

Działanie:

PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Program operacyjny:

PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Oś priorytetowa:

PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

Ostateczny odbiorca:

SUPRAPRINT Kwiatkowski Spółka Komandytowa

Tytuł projektu:

Działania inwestycyjne w celu wdrożenia nowej oferty produktowej na rynek Wielkiej Brytanii i odzyskania udziału w rynku brytyjskim po Brexicie.

Cel projektu:

W ramach projektu poczyniona zostanie inwestycja w zakup linii produkcyjnej umożliwiającej wdrożenie nowej gamy produktów firmy Supraprint na rynek brytyjski. Dzięki realizacji niniejszego projektu, firma uruchomi produkcję na rynek brytyjski tkanin personalizowanych, wzorów i grafik drukowanych według specyficznych cech określonych przez klienta.

Wartość dofinansowania projektu:

173 300,00 EUR

Procent dofinansowania:

100%