JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI?

  Druk wielkoformatowy – przygotowanie plików do druku

TIFF CMYK zapisany z kompresją LZW (kolory dodatkowe proszę rozseparować). Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 5 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu. Poniżej przedstawiamy tabelę rozdzielczości [dpi] w zależności od rozmiaru:

1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m20 m+ 30 m
1 m150120100807272605040404040
2 m120100100727260605040404040
3 m10010072606050505040404040
4 m807260606050505040404040
5 m727260605050504040404040
6 m726050505050504040403030
7 m606050505050404030303030
8 m505050504040404030303030
9 m404040404040303030303030
10 m404040404040303030302525
20 m404040404030303030252520
+ 30 m404040404030303030252020

  Druk cyfrowy – przygotowanie plików do druku

PDF kompozytowy CMYK (kolory dodatkowe proszę rozseparować). Grafika rastrowa umieszczona w projekcie powinna mieć rozdzielczość 300 dpi. Czcionki należy zamienić na krzywe. Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 2 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu.


  Wykrojnik

Frezowanie i wycinanie płyt, rycowanie naklejek.

Wykrojnik należy przygotować w postaci pliku wektorowego i zapisać jako PDF z warstwami. W dokumencie mogą znajdować się jedynie elementy do wycięcia. Należy sprawdzić w trybie podglądu, czy w pliku nie zostały jakieś linie, kropki, itp. obiekty, które są w wykrojniku niepotrzebne – jeśli występują to koniecznie należy je usunąć.

Plik z wykrojnikiem musi posiadać warstwy (layers) z odpowiednią nazwą i kolejnością:

  1. Register – (warstwa z markerami dla plotera – zostawić puste – drukarnia uzupełni markery)
  2. Crease – (warstwa z elementami do bigowania)
  3. Thru-cut (warstwa z elementami do wycięcia)
  4. Route (warstwa do frezowania)

Proszę nie zaznaczać bigowania linią przerywaną – wystarczy inny kolor. Wszystkie warstwy powinny składać się z linii ciągłych chyba, że fizycznie mają być wycięte jako linia przerywana (perforacja). Warstwa Register musi zawsze występować w pliku.
Pozostałe warstwy jedynie jeśli są potrzebne.


  Druk kolorem białym

Druk cyfrowy arkuszowy (HP Indigo)
PDF kompozytowy CMYK przygotowany tak jak do druku cyfrowego.
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie „White”.

Druk wielkoformatowy
PDF rozseparowany – CMYK. Grafika rastrowa powinna mieć rozdzielczość dostosowaną do wielkości całego pliku w przedziale od 150 do 72 dpi (patrz: Jak przygotować pliki do druku?/Druk wielkoformatowy).
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie „Spot 1”.