JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI?

  Druk wielkoformatowy

TIFF CMYK zapisany z kompresją LZW. Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 5 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu. Poniżej przedstawiamy tabelę rozdzielczości.

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 20 m + 30 m
1 m 150 120 100 80 72 72 60 50 40 40 40 40
2 m 120 100 100 72 72 60 60 50 40 40 40 40
3 m 100 100 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40
4 m 80 72 60 60 60 50 50 50 40 40 40 40
5 m 72 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40
6 m 72 60 50 50 50 50 50 40 40 40 30 30
7 m 60 60 50 50 50 50 40 40 30 30 30 30
8 m 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30
9 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
10 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25
20 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25 20
+ 30 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 20 20

  Druk cyfrowy

PDF kompozytowy CMYK (kolory dodatkowe proszę rozseparować). Grafika rastrowa umieszczona w projekcie powinna mieć rozdzielczość 300 dpi. Czcionki należy zamienić na krzywe. Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 3 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu.


  Wykrojnik

Frezowanie i wycinanie płyt, rycowanie naklejek.

Wykrojnik należy przygotować w postaci pliku wektorowego i zapisać jako PDF. W dokumencie mogą znajdować się jedynie elementy do wycięcia. Należy sprawdzić w trybie podglądu, czy w pliku nie zostały jakieś linie, kropki, itp obiekty, które są w wykrojniku niepotrzebne – jeśli występują to koniecznie należy je usunąć.

Plik z wykrojnikiem musi posiadać warstwy (layers) z opowiednią nazwą i kolejnością:
1. Register – (warstwa z markerami dla plotera – zostawić puste – drukarnia uzupełni markery)
2. Crease – (warstwa z elementami do bigowania)
3. Thru-cut (warstwa z elementami do wycięcia)
4. Route (warstwa do frezowania)

Proszę nie zaznaczać bigowania linią przerywaną. Wszystkie warstwy powinny składać się z linii ciągłych chyba, że fizycznie mają być wycięte jako linia przerywana (perforacja). Warstwa “Register” musi zawsze występować w pliku.
Pozostałe warstwy jedynie jeśli są potrzebne.


  Druk kolorem białym

Druk cyfrowy arkuszowy (HP Indigo)
PDF kompozytowy CMYK przygotowany tak jak do druku cyfrowego.
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie “White”.

Druk wielkoformatowy

PDF rozseparowany CMYK. Grafika rastrowa powinna mieć rozdzielczość dostosowaną do wielkości całego pliku
w przedziale od 150 do 72 dpi (patrz: Jak przygotować pliki do druku?/Druk wielkoformatowy).
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie “Spot 1”.