Druk cyfrowy i offsetowy

PDF kompozytowy CMYK (kolory dodatkowe proszę rozseparować). Grafika rastrowa umieszczona w projekcie powinna mieć rozdzielczość 300 dpi. Czcionki należy zamienić na krzywe. Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 3 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu.

Druk wielkoformatowy

TIFF CMYK zapisany z kompresją LZW. Plik powinien być w rozmiarze docelowym 1:1 i powinien zostać powiększony o 5 mm spadów dookoła, przewidzianych na docięcie do docelowego formatu. Poniżej przedstawiamy tabelę rodzielczości.
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 20 m + 30 m
1 m 150 120 100 80 72 72 60 50 40 40 40 40
2 m 120 100 100 72 72 60 60 50 40 40 40 40
3 m 100 100 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40
4 m 80 72 60 60 60 50 50 50 40 40 40 40
5 m 72 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40
6 m 72 60 50 50 50 50 50 40 40 40 30 30
7 m 60 60 50 50 50 50 40 40 30 30 30 30
8 m 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30
9 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
10 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25
20 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25 20
+ 30 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 20 20

Wykrojnik: rycowanie, wycinanie, bigowanie, frezowanie płyt (pcv, plexi i inne)

Wykrojnik należy przygotować w postaci pliku wektorowego i zapisać jako PDF. W dokumencie mogą znajdować się jedynie elementy do wycięcia. Należy sprawdzić w trybie podglądu, czy w pliku nie zostały jakieś linie, kropki, itp obiekty, które są w wykrojniku niepotrzebne - jeśli występują to koniecznie należy je usunąć.

Plik z wykrojnikiem musi posiadać warstwy (layers) z opowiednią nazwą i kolejnością:
1. Register - (warstwa z markerami dla plotera - zostawić puste - drukarnia uzupełni markery)
2. Crease - (warstwa z elementami do bigowania)
3. Thru-cut (warstwa z elementami do wycięcia)
4. Route (warstwa do frezowania)

Proszę nie zaznaczać bigowania linią przerywaną. Wszystkie warstwy powinny składać się z linii ciągłych chyba, że fizycznie mają być wycięte jako linia przerywana (perforacja). Warstwa “Register” musi zawsze występować w pliku.
Pozostałe warstwy jedynie jeśli są potrzebne.

Druk kolorem białym

Druk cyfrowy arkuszowy (HP Indigo)
PDF kompozytowy CMYK przygotowany tak jak do druku cyfrowego.
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie “White”

Druk wielkoformatowy
PDF rozseparowany CMYK. Grafika rastrowa powinna mieć rozdzielczość dostosowaną do wielkości całego pliku
w przedziale od150 do 72 dpi (patrz: Jak przygotować pliki do druku?/Druk wielkoformatowy).
Kolor biały należy zapisać w pliku jako kolor dodatkowy o nazwie “Spot 1”.